Data Engineer

Data Engineer
[online recruitment]
Location: woj. śląskie
Reference number: VR-61010
Project Description:

Working for one of the biggest seafood company to create new modern analytics platform based on Azure. As Data Engineer You will be part of the Analytics team in Poland working with alongside solution architect and client to take data throughout its lifecycle - exploration, data cleaning, integration, analysis, interpretation and visualization.

You seek to grow your expertise in the different infrastructures, tools and applications, and stages of advanced analytic workflows. You are inventive and passionate about streamlining and automating data acquisition and possess a highly structured approach to problem solving.

You will be the go-to person for data handling and analytics processes.

Responsibilities
 • Working for Global company on innovative Enterprise Data Warehouse project: cloud-based using Snowflake DB
 • Build, maintain and optimize ETL flows in Talend Studio
 • Build, maintain and optimize SQL scripts
 • Data analysis
 • Testing ETL flows
 • Preparing test scenarios
 • Troubleshoot problems with ETL processes
 • Be involved in modelling data warehouse
Skills
 • Minimum 3+ years of experience with Relational databases and ETL tools
 • Expirience in working with DWH
 • Proven experience in all phases of a data integration project
 • Advanced know how in SQL
 • Highly motivated team player
 • Git experience
Our offer
Career and Professional Development
 • International projects for clients all over the world
 • Competitive salary
 • Individual development plan
 • Managerial Targeted Training programs
 • BRIDGE Mentoring Program
 • Luxoft Training Center
 • Language Classes
 • Self-learning online library
 • Global Relocation Program
 • Internal Mobility (a chance to gain experience in varied projects and technologies)
 • Professional communities for knowledge-sharing (Agile, Tech, Business)
Well-being
 • Group Life Insurance
 • Travel Insurance
 • Private Healthcare (dental care, unlimited consultations of specialist physicians)
 • Medical costs reimbursement for employees
 • Benefit Program (Cafeteria and Multisport Card)
Work-Life Balance
 • LuxGood Program (a wide range of health and well-being initiatives)
 • After-hours groups (sport, trips, board games, cultural activities)
 • Company and Team events
 • BeLux - discount offers program (banking, car leasing, other)
 • Convenient locations in modern offices
Career and Professional Development
 • International projects for clients all over the world
 • Competitive salary
 • Individual development plan
 • Managerial Targeted Training programs
 • BRIDGE Mentoring Program
 • Luxoft Training Center
 • Language Classes
 • Self-learning online library
 • Global Relocation Program
 • Internal Mobility (a chance to gain experience in varied projects and technologies)
 • Professional communities for knowledge-sharing (Agile, Tech, Business)
Well-being
 • Group Life Insurance
 • Travel Insurance
 • Private Healthcare (dental care, unlimited consultations of specialist physicians)
 • Medical costs reimbursement for employees
 • Benefit Program (Cafeteria and Multisport Card)
Work-Life Balance
 • LuxGood Program (a wide range of health and well-being initiatives)
 • After-hours groups (sport, trips, board games, cultural activities)
 • Company and Team events
 • BeLux - discount offers program (banking, car leasing, other)
 • Convenient locations in modern offices
Please send your CV with consent for processing your personal data for recruitment purposes using the below button
APPLY
Informujemy, że administratorem danych jest Luxoft z siedzibą w Krakowie, ul. Bora Komorowskiego(dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty pracy

Dodane: 2021-06-19

Luxoft

Lokalizacja: małopolskie /

Data Engineer

As Data Engineer youll be working with alongside data architects to take data throughout its lifecycle - acquisition, exploration, data cleaning, integration, analysis, interpretation and visualization. You will be creating the pipeline for data processing,...>

Czytaj więcej

Dodane: 2021-06-19

Luxoft

Lokalizacja: zachodniopomorskie /

Data Engineer

As Data Engineer youll be working with alongside data architects to take data throughout its lifecycle - acquisition, exploration, data cleaning, integration, analysis, interpretation and visualization. You will be creating the pipeline for data processing,...>

Czytaj więcej

Dodane: 2021-06-19

Luxoft

Lokalizacja: wielkopolskie /

Data Engineer

As Data Engineer youll be working with alongside data architects to take data throughout its lifecycle - acquisition, exploration, data cleaning, integration, analysis, interpretation and visualization. You will be creating the pipeline for data processing,...>

Czytaj więcej

Dodane: 2021-06-19

Luxoft

Lokalizacja: opolskie /

Data Engineer

As Data Engineer youll be working with alongside data architects to take data throughout its lifecycle - acquisition, exploration, data cleaning, integration, analysis, interpretation and visualization. You will be creating the pipeline for data processing,...>

Czytaj więcej