Młodszy Programista Python

Chcesz, aby Twoja praca miała znaczenie? W Enigma SOI zapewniamy bezpieczeństwo Państwu, Instytucji, Obywatelowi w formie sprzętowej i aplikacyjnej. Dołącz do nas na stanowisku:

Młodszy Programista Python
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Jutrzenki 118

Jesteśmy firmą produktową. W ramach jednej firmy możesz pracować w wielu projektach i mieć kontakt z różnymi technologiami. Rozwijamy własne oraz integrujemy zewnętrzne rozwiązania w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa IT: ochrona informacjiuwierzytelnienie i autoryzacja, podpis elektroniczny, kryptografia, biometria, zarządzanie tożsamością, szyfratory, obrączki dla skazanych.

Większość zatrudnionych u nas osób to osoby techniczne. Osoby z dużą wiedzą praktyczną kierują zespołami nadzorując realizację projektów. Osoby z mniejszym doświadczeniem mogą liczyć na wsparcie wykwalifikowanych pracowników oraz współrealizować zadania w niezależnych zespołach projektowych.

Wierzymy, że kluczem do osiągnięcia sukcesu jest bliska współpraca dlatego stawiamy na małe zespoły i bezpośrednią komunikację z każdym niezależnie od pełnionej funkcji. Mamy płaską strukturę, nie mamy dress code’u.

Wspieramy lokalne środowiska, akcje dobroczynne i bierzemy aktywny udział w wydarzeniach charytatywnych.

 

O projekcie: Nowa generacja szyfratorów IP dla wojska oraz administracji rządowej.

Używamy: Python, Django, DRF, Celery, JavaScript, TypeScript, DevExtreme, PostgreSQL, Redis, Docker, PyCharm, Windows, Linux, Gitlab, TeamCity, Jira

 

O zespole: Dołączysz do wewnętrznego zespołu programistów rozwijającego i rozwijającego projekty wewnętrzne i dla klienta zewnętrznego, np.
CenCert - aplikacje do monitorowania i obsługi procesów związanych z dostarczaniem usług zaufania (podpisy kwalifikowane, pieczęcie itd.)
SDE – obrączki dla skazanych. Oprogramowanie wykorzystywane do zautomatyzowanego testowania oraz monitorowania urządzeń podczas procesu produkcyjnego oraz serwisowego, jak również oprogramowanie do zdalnej aktualizacji ich firmwareu
systemy wewnętrzne ułatwiające obsługę różnych procesów w naszej firmie.

 

Lokalizacja: remote first lub z biura na Jutrzenki 118, Warszawa

 

Profil:
 • Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne
 • Min. 1 rok komercyjnego doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Dobra znajomość języka Python 
 • Dobra znajomość Django oraz Django REST Framework
 • Znajomość języka JavaScript / TypeScript
 • Znajomość bazy danych PostgreSQL
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne czytanie dokumentacji technicznej
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
Mile widziane:
 • Znajomość baz NoSQL (MongoDB, Redis)
 • Znajomość programowania współbieżnego, w szczególności realizowanego za pomocą asynchronicznych kolejek zadań (Celery, Dramatiq)
 • Znajomość technologii frontendowych (React, DevExtreme)
 • Znajomość narzędzi do konteneryzacji (Docker) oraz umiejętność tworzenia pipelineów CI / CD (TeamCity)
Zadania: rozwój 60%, utrzymanie 30%, wdrożenie 10%
 • Tworzenie nowych rozwiązań oraz utrzymywanie już istniejących
 • Udział w projektowaniu nowych funkcjonalności, modułów, całych aplikacji
 • Udział w tworzeniu dokumentacji projektowej
 • Wsparcie podczas wdrażania aplikacji
Oferujemy:
 • Rozwój: różnorodne projekty: komercyjne/publiczne/specjalne (w ramach jednej firmy możesz pracować w wielu projektach i mieć kontakt z różnymi technologiami); praca przy autorskich produktach; code review; regularny feedback; udziału w kierunkowych szkoleniach/ warsztatach branżowych, certyfikacje; rozpisane ścieżki kariery; narzędzia pracy; wsparcie doświadczonych osób.
 • Równowagę: bezpieczeństwo i stabilizację; umowę o pracę/ B2B; praca w modelu hybrydowym (biuro: Warszawa / Wrocław); praca zgodnie z polskim kalendarzem i godzinach; niekorporacyjna atmosfera; zdefiniowany zakres zadań; imprezy integracyjne; grupy sportowe; strefa relaksu.
 • Szacunek dla indywidualności: otwartość na pomysły i inicjatywy pracownicze; autonomię.
 • Płaską strukturę: organizacja w stu procentach o kapitale polskim.
 • Dodatkowo: Medicover; Multisport; dofinansowanie wypoczynku indywidualnego i obozów/kolonii dzieci.
 • Dostępność benefitów zależy od rodzaju umowy.
Administratorem danych w procesie rekrutacji jest Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 570 57 10, email: biuro@enigma.com.pl, dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: iod@enigma.com.pl.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie:

https://www.enigma.com.pl/informacje-od-administratora-danych-osobowych/
APLIKUJ TERAZ