Kim jest i czym się zajmuje PHP Web Developer?

php web developer

Kim jest i czym się zajmuje PHP Web Developer?

Web Developer, czyli programista, to osoba tworząca programy komputerowe za pomocą specjalistycznego języka programowania. Używa go do przygotowania specjalnego kodu serwisu i odpowiada za wymianę danych, pomiędzy stroną, a odwiedzającymi ją osobami. PHP Web Developer posługuje się skryptowym językiem PHP, służącym do generowania stron internetowych oraz tworzenia aplikacji webowych.

Programista PHP, przed przystąpieniem do pracy, musi określić cele i założenia danego projektu oraz niezbędne do jego realizacji wymagania sprzętowe. Następnie zapisuje działanie strony lub aplikacji w postaci algorytmów, które potem koduje z wykorzystaniem możliwości języka PHP. Stworzoną w ten sposób wersję programu należy następnie przetestować i wprowadzić ewentualne poprawki. Końcowym procesem jest instalacja oraz uruchomienie stworzonego programu.

Praca programisty polega również na modyfikacji i udoskonalaniu stworzonych rozwiązań – może on dodawać nowe funkcje lub usuwać pojawiające się błędy. Do jego zadań zawodowych należy również tworzenie i archiwizacja dokumentacji konkretnych projektów. Czasem przygotowuje on także instrukcje obsługi dla użytkowników oraz prowadzi szkolenia dla kolegów niższych stopniem. Wykonywanie obowiązków zakłada także współpracę z ekspertami z innych dziedzin. Web Developer nie tylko tworzy strony internetowe i aplikacje, ale również je testuje oraz wyciąga wnioski z przeprowadzanych analiz. To bardzo ważna część jego pracy, będąca jednym ze sposobów samodoskonalenia się.

Avatar for Marcin

Marcin

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Komentarz
Imię
Email